Mäklarinfo

Om fastigheten

Byggår: 1927
Antal lägenheter: 45 st (varav två hyresrätter) samt en lokal 160 kvm som hyrs ut till Fridens Hälsa AB.
Total lägenhetsyta: 2 788 kvm
Finns barnvagnsrum? Kombinerat med cykelrummen i mån av plats.
Finns cykelrum? Ja, ett i markplan och ett större i källaren.
Finns festlokal? Nej
Finns hobbyrum? Nej
Finns övernattningsrum/gästlägenhet? Nej
Är föreningens tomt friköpt eller är det tomträtt? Friköpt
Är det en äkta bostadsrättsförening? Ja
Finns en gemensam tvättstuga? Gemensam tvättstuga finns i källaren med tre tvättmaskiner, två torkskåp, en torktumlare och en mangel
Gemensamma lokaler? Gemensam bastu finns, bokas via hemsidan
Gemensam uteplats? Gemensam uteplats på trevlig innergård med utemöbler och möjlighet att grilla. Bänk på framsidan mot Fridhemsgatan
P-plats, garage? Nej
Parkeringsmöjligheter i området Boendeparkering på gatan
Finns det n
ågot förråd som tillhör lägenheten? Källarförråd finns till alla lägenheter
Finns det möjlighet att hyra extra förråd? Nej. Tips, om behov finns så ligger Pelican Self Storage i närheten.
Är vindarna bebyggda med vindsvåningar?
Ja
Har man stambytt fastigheten, årtal: 1985
Har man bytt elstigar, årtal: 1985
Vad har ni för typ av ventilation i fastigheten: Forcerad frånluftsventilation med fläktar på taket
Uppvärmning: Vattenburen fjärrvärme
Radonmätning: 2019 godkänd med marginal
Sköts trappstädning och skötsel gård av de boende? 
Trappstädning nej. Trädgård delvis, genom gemensam gårdsstädning vår och höst.


Gjorda renoveringar/reparationer

1985 - 1986 Totalrenovering av fastigheten inkl. stambyte (köks- och badrumsstammar), byte av elstigar samt renovering av tak och fasader.

2000 - Började bygga om vinden till bostadslägenheter, färdigställdes i början av 2002.

2001 - Ombyggnad hissar Fridhemsgatan 14 och 14A med nya maskiner som flyttades till källaren.

2002 - Fönsterrenovering. Vindslägenheter färdigställdes.

2005 - Renovering av hiss Mitisgatan. Ommålning av tak. Dränering grund samt gård. Anläggning av trädgård på framsidan.

2007 - Ommålning trapphus Mitisgatan.

2009 - Renovering av bastuavdelningen. Ombyggnad av vindslägenheterna pga byggfel i ursprungliga ombyggnaden.

2012 - Byte till säkerhetsdörrar. Ommålning av trapphus Fridhemsgatan 14 och 14A. Påbörjad upprustning av innergården.

2013 - Fortsatt upprustning av innergården/ trädgården. Reparation av trappor från bostadshus till innergården. Översyn av värmeanläggning.

2014 - Ansökan om bygglov för balkonger. Översyn av ventilationen. Spolning av avloppsrör.

2015 - Renovering av tvättstuga, nya TM, TT, TS. Balkonger byggda mot innergården Mitisgatan 3. Ommålning av tak.

2017 - Renovering av fönstren mot innergården.

2018 - Ny värmecentral. Spolning av avloppsrör. Ommålning av tvättstuga.

2019 - Mindre fasadrenovering på utsidor samt gårdssida. Nya kodlås. Grusläggning gården.

2020 - Renovering cykelrum i markplan.

2021 - Fönsterrenovering utvändigt del 1(2), fönstren mot Mitisgatan. Fler snöräcken på taket vid Mitisgatan. Installation seriekopplade brandvarnare i källaren. SBA Framtagning av dokumentation. Åtgärder av resterande anmärkningar från brandskyddsinspektion (nödutgång tvättstuga). 

Hösten-vintern 2021/2022 - Installation av nytt ventilationssystem för lägenheterna genom forcerad frånluftsventilation med fläktar på taket. 

Mars 2022 Godkänd OVK

2022 Nytt ventilationssystem i allmänna utrymmen (källaren, soprum mm) och i hyreslokalen (Fridens Hälsozenter)
        Reparation av fuktskador på balkonger och fasad mot innergården
        Förbättrad vattenavrinning från kungsbalkongerna
        Installation av automatisk avgasare för värmesystemet              
        Ombyggnad av soprum pga nya krav på källsortering
              
Kommande/planerade renoveringar

2024/2025 - Fönsterrenovering utvändigt del 2(2), fönstren mot Fridhemsgatan

Övriga kommande renoveringar enligt vår underhållsplan t o m 2050.
           

Avgifter

Vad ingår i månadsavgiften? Vatten och värme, tillgång till tvättstuga och bastu. TV-abonnemang genom Tele2 (se nedan).
Har föreningen något gemensamt el-abonnemang? Nej
I föreningens försäkring, ingår bostadsrättstillägg för medlemmarna? Ja
Planerade avgiftshöjningar? Inga planerade höjningar
Senaste avgiftshöjningen?  2024-01-01 med 15%
Kabel-TV, leverantör, kostnad Tele2 (fd ComHem). Gruppavtal TV Bas HD med ca 15 kanaler och Tele2 Play ingår i månadsavgiften för lägenheten. 
Internet, leverantör, kostnad Fiber från Obenetwork (gruppavtal) 90 kr/lgh/mån faktureras månadsvis ihop med månadsavgiften.
Överlåtelseavgift  2,5% av prisbasbeloppet betalas av köparen (1312,50 kr 2023).
Övriga avgifter För de fem lägenheterna på Mitisgatan med balkong mot innergården tillkommer balkongavgift med 1050 kr/år (2023).

 

Överlåtelse & Medlemskap

Accepterar föreningen juridiska personer som medlemmar? Nej
Accepterar föreningen delat ägande, dvs. att föräldrar köper en lägenhet och låter sitt barn bo i den? Ja
Önskas i så fall någon speciell uppdelning av andelarna? Nej
Till vem ska vi skicka medlemsansökan vid försäljning? Brf Mitisgjutaren, Att. ordförande, Mitisgatan 3, 112 37 Stockholm.
Har föreningen någon tillsyn innan tillträdet? Nej
Vem har hand om föreningens ekonomiska förvaltning? Calculare i Österskär AB, Josephine Franson. Tel: 08 560 533 03, e-post: .


Övrigt

Föreningens hemsida: https://www.mitisgjutaren.se
Får vi ge ut era kontaktuppgifter till spekulanter? Vänligen se mejladress nedan.
Styrelsen kan nås på

 

Ladda ned

Icon representing an icon       


Ekonomisk plan
Energideklaration
Stadgar
Årsredovisningar