Mäklar info

Om fastigheten

Byggår: 1927
Antal lägenheter: 45 st (varav två hyresrätter) samt en lokal 160 kvm som hyrs ut till Fridens Hälsa AB.
Total lägenhetsyta: 2 788 kvm
Finns barnvagnsrum? Kombinerat med cykelrummen i mån av plats.
Finns cykelrum? Ja, ett i markplan och ett större i källaren.
Finns festlokal? Nej.
Finns hobbyrum? Nej.
Finns övernattningsrum/gästlägenhet? Nej.
Är föreningens tomt friköpt eller är det tomträtt? Friköpt.
Är det en äkta bostadsrättsförening? Ja.
Finns en gemensam tvättstuga? Gemensam tvättstuga finns i källaren med tre tvättmaskiner, två torkskåp, en torktumlare och en mangel.
Gemensamma lokaler? Gemensam bastu finns, bokas via hemsidan.
Gemensam uteplats? Gemensam uteplats på trevlig innergård med utemöbler och möjlighet att grilla. Bänk på framsidan mot Fridhemsgatan.
P-plats, garage? Nej.
Parkeringsmöjligheter i området Boendeparkering på gatan.
Finns det n
ågot förråd som tillhör lägenheten? Källarförråd finns till alla lägenheter.
Finns det möjlighet att hyra extra förråd? Nej. Tips om behov finns så ligger Pelican Storage rakt över gatan.
Är vindarna bebyggda med vindsvåningar?
Ja.
Har man stambytt fastigheten, årtal: 1985
Planeras stambyte: Enligt underhållsplanen 2031.
Har man bytt elstigar, årtal: 1985
Vad har ni för typ av ventilation i fastigheten: Ventilation med fläktar på taket.
Uppvärmning: Vattenburen fjärrvärme.
Radonmätning: 2019 godkänd med marginal.
Sköts trappstädning och skötsel gård av de boende? 
Trappstädning nej. Trädgård delvis, genom gemensam gårdsstädning vår och höst.

Gjorda renoveringar/reparationer

1985 - 1986 Totalrenovering av fastigheten inkl. stambyte (köks- och badrumsstammar), byte av elstigar samt renovering av tak och fasader.

2000 - Började bygga om vinden till bostadslägenheter, färdigställdes i början av 2002.

2001 - Ombyggnad hissar Fridhemsgatan 14 och 14A med nya maskiner som flyttades till källaren.

2002 - Fönsterrenovering. Vindslägenheter färdigställdes.

2005 - Renovering av hiss Mitisgatan. Ommålning av tak. Dränering grund samt gård. Anläggning av trädgård på framsidan.

2007 - Ommålning trapphus Mitisgatan.

2009 - Renovering av bastuavdelningen. Ombyggnad av vindslägenheterna pga byggfel i ursprungliga ombyggnaden.

2012 - Byte till säkerhetsdörrar. Ommålning av trapphus Fridhemsgatan 14 och 14A. Påbörjad upprustning av innergården.

2013 - Fortsatt upprustning av innergården/ trädgården. Reparation av trappor från bostadshus till innergården. Översyn av värmeanläggning.

2014 - Ansökan om bygglov för balkonger. Översyn av ventilationen. Spolning av avloppsrör.

2015 - Renovering av tvättstuga, nya TM, TT, TS. Balkonger byggda mot innergården Mitisgatan 3. Ommålning av tak.

2017 - Renovering av fönstren mot innergården.

2018 - Ny värmecentral. Spolning av avloppsrör. Ommålning av tvättstuga.

2019 - Mindre fasadrenovering på utsidor samt gårdssida. Nya kodlås. Grusläggning gården.

2020 - Renovering cykelrum i markplan.

2021 - Fönsterrenovering utvändigt del 1(2) fönstren mot Mitisgatan. Fler snöräcken på taket vid Mitisgatan. Installation seriekopplade brandvarnare i källaren. SBA Framtagning av dokumentation. Åtgärder av resterande anmärkningar från brandsskyddsinspektion (nödutgång tvättstuga). Ventilationssystem, installation forcerad frånluftsventilation med fläktar på taket.


Kommande/planerade renoveringar

2022 - Nya termostater till alla element/radiatorer. Förbättrad ventilation i gemensamma utrymmen (relaxavdelning, källaren mm). Spolning och filmning av avloppsstammar. Vattenavrinning Kungsbalkonger.
2023 - Fönsterrenovering utvändigt del 2(2) fönstren mot Fridhemsgatan.

 

Avgifter

Vad ingår i månadsavgiften? Vatten och värme, tillgång till tvättstuga och bastu.
Har föreningen något gemensamt el/vatten abonnemang? Gemensamt vattenabonnemang.
I föreningens försäkring, ingår bostadsrättstillägg för medlemmarna? Ja.
Planerade avgiftshöjningar? Inga planerade höjningar.
Senaste avgiftshöjningen?  2012-01-01 med 2%
Kabel-TV, leverantör, kostnad Tele2 (fd ComHem) och Sappa. Grundutbud från Tele2 med 15 kanaler ingår i månadsavgiften för lägenheten. ”Sappa Alltid” med 7 kanaler ingår i avgiften för fiber genom Obenetwork (115 kr/mån).
Internet, leverantör, kostnad Fiber från Obenetwork, 115 kr/mån faktureras månadsvis.
Överlåtelseavgift  2,5% av prisbasbeloppet betalas av köparen (1 190 kr 2021).
Övriga avgifter För de fem lägenheterna på Mitisgatan med balkong mot innergården tillkommer balkongavgift med 952 kr/år.

 

Överlåtelse & Medlemskap

Accepterar föreningen juridiska personer som medlemmar? Nej.
Accepterar föreningen delat ägande, dvs. att föräldrar köper en lägenhet och låter sitt barn bo i den? Ja.
Önskas i så fall någon speciell uppdelning av andelarna? Nej.
Till vem ska vi skicka medlemsansökan vid försäljning? Brf Mitisgjutaren, Att. ordförande, Mitisgatan 3, 112 37 Stockholm.
Har föreningen någon tillsyn innan tillträdet? Nej.
Vem har hand om föreningens ekonomiska förvaltning? Calculare i Österskär AB, Josephine Franson. Tel: 08 560 533 03, e-post: .


Övrigt

Föreningens hemsida: https://www.mitisgjutaren.se
Får vi ge ut era kontaktuppgifter till spekulanter? Vänligen se mailadress nedan.
Styrelsen kan nås på

 

Ladda ned

Icon representing an icon       


Ekonomisk plan
Energideklaration
Stadgar
Årsredovisningar