Tillstånd Renovera

När behövs ombyggnadsavtal
Om ni ska renovera i lägenheten och det berör arbeten som kräver särskild behörighet, t ex. elarbeten och rördragning, så behöver ni föreningens godkännande innan arbetet kan påbörjas. Föreningen behöver också alltid godkänna renovering av badrum och kök. Vänligen läs igenom och fyll i ombyggnadsavtalet, se nedan, och lägg till styrelsen i lådan på Mitisgatan 3 alt. maila till . Kontakta styrelsen i god tid, vi behandlar ert ärende så snart vi kan men beroende på belastning / styrelsemöte kan det ta ca 6-8 veckor från det att vi fått komplett dokumentation

Ombyggnadsavtal Brf Mitisgjutaren.pdf

Du behöver föreningens tillstånd för:

  • Renovering kök (vi passar då på att kolla ev. inbyggda stammar i överskåpen)
  • Renovering våtrum
  • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
  • Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme eller vatten
  • Ändringar som påverkar planlösning

Detta får du inte göra:

  • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor eller på annat sätt påverka ventilationen
  • Täcka igen ventilation
  • Byta element
  • Ändra fönster eller ytterdörr
  • Sätta upp markiser (undantag kungsbalkonger och vindslägenheter, förutsatt att markisavtal avtal tecknas.)

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt underhållsansvar enligt stadgarna får du ändra utan tillstånd. Tveka inte att kontakta styrelsen om du är osäker!