Felanmälan

Om något behöver åtgärdas
Kontakta i första hand styrelsen på . Om det är brådskande, kontakta en medlem i styrelsen, i första hand den som är tekniskt ansvarig, för närvarande är det Patrik Dai Javad. Tel.nr finns angivna på tavlorna i varje port.

Fastighetsskötare
Sedan den 1 juni 2022 har vi avtal med Bergqvist Byggnadsservice AB avseende fastighetsskötsel. I avtalet ingår bland annat löpande underhåll såsom byte av trasiga glödlampor i trapphus och källare, regelbunden kontroll av värmecentral, varmvatten, mm. Kontaktuppgifter till dem finns på anslagstavlorna på BV, men vi ser gärna att föreningens styrelse kontaktas först om något behöver åtgärdas.

Akuta ärenden
Om du inte får tag på någon i styrelsen och ärendet är akut, kontakta jourfirman Ocab (som vi har avtal med via Bergqvist). Kontaktuppgifter till Ocab finns på anslagstavlorna på BV.

Hiss felanmälan
Om du behöver felanmäla hissen, kolla först så att både dörrar och gallergrind är ordentligt stängda på varje våningsplan. Om det fortfarande är problem, kontakta en styrelsemedlem i den trappuppgång som felet gäller, får du inte tag på den personen, kontakta annan person i styrelsen. Tel. nummer finner du på anslagstavlorna på BV. I nödsituation, ring det tel.nr som finns anslaget i hissen.