Månadsavgift & avier

Månadsavgift
Josephine Franson på Calculare i Österskär AB är föreningens ekonomiska förvaltare, kontakta henne om ni har frågor angående betalning av månadsavgiften.

Tel. 08-560 533 03
E-post.

Autogiro

Om ni önskar autogirobetalning av månadsagviften, fyll i denna blankett Autogiroanmalan.pdf och maila den till Josephine. I rutan för kundnummer, ange ditt tresiffriga lägenhetsnummer (finns i ditt köpeavtal).

Föreningsuppgifter
Mitisgjutaren org. nr. 769603-9143
Bankgiro 5262-9805