Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen, telefonnummer till oss finns på tavlorna i portarna.
E-post: eller via formulär

Ordförande
Simon Lindehell

   

Ledamot
Efe Baysal

      

Ledamot 
Nils Kjölhede
Ekonomiansvarig

 

Ledamot
Annika Tjerneld
Lägenhetsärenden

 

Suppleant
Louise Reynolds
 
Suppleant
Viktor Lindestam