Andrahandsuthyrning

Behöver alltid godkännas av styrelsen
Enligt våra stadgar ska andrahandsuthyrning godkännas i förhand av styrelsen. Föreningen beviljar tillstånd för max ett år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta. Föreningen tar ut en lagstadgad avgift från lägenhetsinnehavaren som är 10% per år av prisbasbeloppet (fn 47 600 kr) för de månader som lägenheten är uthyrd.

Skäl för uthyrning
Skäl för uthyrning kan vara att du tillfälligt arbetar eller studerar på annan ort, vistas på sjukhus/sjukhem, reser eller prövar ett samboförhållande. Intyg som styrker skälen och uthyrningstiden skall redovisas. Tillstånd krävs även vid semesterbyten. Det är inte tillåtet att hyra ut för kortare perioder genom uthyrningstjänster som t ex. Airbnb.

Avtal och ansvar
Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår. Du är som bostadsrättshavare är ansvarig för att din hyresgäst uppfyller de regler som gäller för samtliga boende i föreningen enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, samt följer de beslut som årsstämman och styrelsen kommer att fatta.

Ansökningsblankett och avtal mellan hyresgäst och bostadsrättshavare finns här nedan. Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökan andrahandsuthyrning Mitisgjutaren
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning