Att bo i bostadsrätt

Att vara delägare
I dagligt tal heter det ofta att man "köper en lägenhet". Men det uttrycket syftar egentligen på ägarlägenheter, som är ovanliga i Sverige och endast funnits sedan 2009. Bostadsrätt bygger på följande princip: du köper en andel i föreningen och blir delägare till allt den äger, tillgångar som skulder. Till exempel kan bostadsrättsinnehavaren i lägenhet 42 äga 1,8% av föreningens tomtmark och 1,8% av föreningens hus. Ägandet kan liknas vid en aktie, där en person äger en liten del av ett företag. 

Eftersom du blir delägare i en fastighet med tomtmark, får du se på dig själv som en blivande fastighetsägare. Du skall vara med och betala för underhåll och reparationer och har ansvar för att hålla huset i gott skick.

Grundläggande principer

  • I en bostadsrättsförening råder demokrati. En gång varje år hålls en föreningsstämma där de boende väljer styrelse och revisor. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
  • Stadgarna är föreningens grundläggande regler som är registrerade hos Bolagsverket.
  • Som bostadsrättsinnehavare har man ansvar inte bara för den egna lägenheten, utan även för fastigheten och dess kringmiljö.
  • Medlemmarna/delägarna betalar en månatlig avgift till föreningen för drift och underhåll (månadsavgift). 
  • Varje medlem bestämmer i princip själv över sin bostads inredning och utrustning ansvarar för lägenhetens underhåll.
  • Renoveringar som omfattar ändring av något av följande: planlösning, kök, badrum, element, el-installationer eller andra ledningar kräver styrelsens skriftliga godkännande.
  • Medlemmarna kan fritt sälja sin bostadsrätt.
  • Ny medlem måste godkännas av föreningen.