Brandskydd

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
För att säkerställa att vi uppfyller de ställda kraven på brandsäkerhet har föreningen infört ett systematiskt brandskyddsarbete, där huset regelbundet kontrolleras utifrån uppsatta kontrollpunkter så att kraven uppfylls. Kontrollpunkter kan till exempel vara funktionskontroll av brandsläckare och säkerställande av utrymningsvägar.

Brandvarnare
Från och med 1 januari 2003 finns det krav på att brandvarnare skall vara installerade i alla lägenheter. Det är Brand- och Räddningsnämnden i Stockholm som med stöd av räddningstjänstlagen beslutat om detta. För en bostadsrättsförening var det initialt styrelsens ansvar att se till att brandvarnare installerades i varje lägenhet men som boende är du sedan ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Om du behöver köpa ny brandvarnare, köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604.

Brandsläckare & Brandfilt
Med brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna även en brandsläckare till lägenheten.

Brandfarliga vätskor
I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter. Exempel på brandfarliga vätskor är Bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja. I källar- och vindsförråd samt garage får inga brandfarliga vätskor eller varor förvaras.

Utrymningsvägar
Trapphus samt gångar i källare och på vind är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri, det gäller såväl barnvagnar och cyklar som mindre föremål som sopor, mattor och skor.

Fler goda råd om hur du förebygger brand

 

Vid brand

1. Rädda först dem som är i livsfara
Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå sedan till er uppsamlingsplats utanför fastigheten. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet.

2. Larma räddningstjänsten
Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.

3. Släck branden
Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.