Om att renovera

Ansvarsfördelning
Som bostadsrättshavare har du stor frihet att renovera din bostadsrätt, men många åtgärder kräver först styrelsens tillstånd eftersom de påverkar de installationer som föreningen är ansvarig för. Här kan du se om du behöver lämna in ombyggnadsavtal innan du drar igång. En felaktig renovering kan också drabba omkringliggande lägenheter. Om du renoverar utan tillstånd kan du bli ersättningsskyldig om föreningen måste vidta åtgärder för att åtgärda uppkomna skador till följd av renoveringen.

Styrelsen får endast neka tillstånd till renovering om ingreppet är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Föreningen beslutar om tillstånd men övertar inget ansvar för presenterade ritningar och för genomförandet.

Krav på behörighet
Föreningen ställer krav på att arbeten utförs fackmässigt, vilket bl.a. innebär att behörig elektriker ska utföra elinstallationer, behörig rörmokare (med intyg Säkervatten) ska utföra vatten- och avloppsinstallationer och att tätskiktsinstallationer i badrum ska utföras av plattsättare med behörighet från Byggkeramikrådet (BKR) eller installatör av våtrumsmatta med behörighet från GVK. För dig som medlem är det också viktigt att kunna visa att ändringar som du har genomfört är korrekt utförda, det blir en viktig fråga försäkringsmässigt om någon skada senare skulle inträffa. Avsaknad av kvalitetsdokument och/eller avvikelser från gällande branchregler kan innebära att försäkringsbolagen lämnar ett begränsat försäkringsskydd.

Avisering
Meddela dina grannar om du planerar ombyggnad. Gärna så snart du vet datum för renoveringen men minst några dagar i förväg för att minimera olägenheterna för de närboende. Sätt upp en infolapp på anslagstavlan i entrén och/eller i brevlådorna. Aviseringen ska innehålla info om datum för renoveringens start/slut samt kontaktuppgifter till medlem och entreprenör. Om lägenheten gränsar till lägenheter i ett annat trapphus tänk på att sätta en lapp även på den anslagstavlan.

Byggavfall
Byggavfall får inte lämnas i trapphuset eller i grovsoprummet. Eventuellt byggavfall som ställs på tomten eller trottoaren ska skyndsamt tas om hand, senast närmaste fredag. Skador och/eller nedsmutsning av trapphus, hiss eller trädgård som uppstår till följd av ombyggnaden kan komma att debiteras lägenhetsinnehavaren.

Bilförbud på infarten
OBS Medlem är ansvarig att informera anlitad entreprenör att inte backa upp på gården innanför grindarna, det finns inte bärighet för tunga fordon där.

Tider och hänsyn
Slutligen, tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullrande arbeten i lägenheten, se gällande tider nedan.

Arbetstider för ombyggnationer och andra bullrande arbeten:
Vardagar 08.00 – 18.00
Lörd. och Sönd. 10.00 – 16.00