Sophantering & Avfall

Hushållssopor
Hushållssopor slängs i soprummet som nås från Mitisgatan via dörren till höger om porten till Mitisgatan 3 samt via cykelrummet. Där finns kärl för att separera hushållsavfallet i matavfall och restavfall. Papperspåsar för matavfall finns att hämta i cykelrummet på Mitisg 3. Där finns även stativ/hållare för matavfallspåsarna för de som önskar.

Anledningen till att avfallet sorteras på detta sätt är att matavfall är en viktig resurs som blir till biogas och biogödsel. Restavfall är det som blir kvar när matavfall, förpackningar, grovavfall, elavfall och farligt avfall sorterats ut. Restavfallet slängs i din vanliga soppåse.

Om du är osäker på vad som är matavfall och restavfall finns mer information bland annat på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida: https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/avfallsguiden-a-o/

Grovsopor
Som en uppskattad service har vi även ett kärl för mindre grovsopor i soprummet men det bygger på att alla respekterar reglerna för vad som får slängas där. Felsortering och överfulla kärl kostar extra för föreningen. Inget får slängas här som ska till återvinningen (kartonger, tidningar, plast, glas, batterier eller metall). I grovsopkärlet får heller inte elprodukter eller farligt avfall slängas. Inget får ställas på golvet om kärlen är fulla.

Returer och återvinning
Kartonger, tidningar, plastförpackningar, batterier, glas och metall sorteras på återvinningsstationen utanför Fridhemsgatan 16 i avsedda behållare.

Elprodukter, färg, kemikalier
Sådant avfall måste sorteras på en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral finns i Bromma alt. Roslagstulls Återbruk, se anslag på soprumsdörren.
Tips Har du ingen bil kan du lämna till den mobila miljöstationen som stannar i korsningen på Fridhemsgatan/Mitisgatan/Sysslomansgatan, klicka på länken för att se aktuella datum.