Sophantering & Avfall

Hushållssopor
Hushållssopor läggs i läggs i sopnedkastet innanför porten till Mitisgatan 3. Här får inga andra sopor än hushållssopor slängas. Soppåsar med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen. Om det är stopp i sopinkastet – gå med din påse till soprummet och kontakta tekniskt ansvarig i styrelsen. Ställ inte påsen nedanför luckan.

Grovsopor
Som en uppskattad service har vi även ett kärl för mindre grovsopor i soprummet bredvid porten till Mitisgatan 3, men det bygger på att alla respekterar reglerna för vad som får slängas där. Felsortering och överfulla kärl kostar föreningen pengar. Inget får slängas här som ska till återvinningen (kartong, tidningar, plast, glas, batterier eller metall). I grovsopkärlet får heller inte elprodukter eller farligt avfall slängas. Inget får ställas på golvet om kärlen är fulla.

Returer och återvinning
Kartong, tidningar, plastförpackningar, batterier, glas och metall sorteras givetvis på återvinningsstationen rakt över Fridhemsgatan i avsedda behållare.

Elprodukter, färg, kemikalier
Sådant avfall måste sorteras på en återvinningscentral, närmaste återvinningscentral finns i Bromma alt. Roslagstulls Återbruk. Tips Har du ingen bil kan du lämna till den mobila miljöstationen som stannar precis utanför i korsningen på Fridhemsgatan, klicka på länken för att se aktuella datum.